team

Կարեն Բաբկենի Նազարյան

կ.գ.դ., պրոֆեսոր

Նկարագիր

Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ, առաջատար գիտական աշխատող, Կենսաինժերիայի, կենսաինֆորմատիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր

Մասնագիտացում` մոլեկուլային կենսաբանություն, կենսաինֆորմատիկա, կենսաքիմիա:
Ներկայումս տարվող հետազոտական աշխատանքների ուղղվածությունը` Կենսաբանական տարբեր պրոցեսների համակարգչային մոդելավորում, մասնավորապես սպիտակուց-սպիտակուցային և սպիտակուց-լիգանդ կոմպլեքսների փոխազդեցության ուսումնասիրություն նոր էֆեկտիվ ֆիզիոլոգիապես ակտիվ նյութերի համակարգչային ինժեներիա:  

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
1973-1977    ԲԳԱ Հոգեկան առողջության կենտրոնի, կենսաքիմիայի լաբորատորիա ,Մոսկվա, ասպիրանտ
1972-1973    Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի բիոֆիզիկայի լաբորատորիա, Երևան,  կ.գ.ա
1966-1971    Երևանի Պետական համալսարանի կենսաբանական ֆակուլտետի բիոֆիզիկայի բաժին Երևան, ուսանող    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ   ՓՈՐՁ 
հիմնական աշխատավայր
1977-առ այսօր    ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ    Երևան    Լաբորատ, կ.գ.ա., ա.գ.ա., լաբորատորիայի վարիչ
1992-1996    Ժնևի համալսարանի բջշկական ֆակուլտետի կեսաքիմիայի ին-տ  Ժնև, ասոցիացված պրոֆեսոր
համատեղություն
2007-առ այսօր Հայ-Ռուսական Համալսարան, Կենսաինժերիայի, կենսաինֆորմատիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնի դասախոս  /պրոֆեսոր/          

ԳԻՏԱԿԱՆ   ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ (աստիճան)
1993    Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (կենսաքիմիա)
1986    Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա)

ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔ  ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
1986, 1988,1990    Հունգարիայի ԳԱ Էնզիմոլոգիայի ին-տ    Բուդապեշտ, Հունգարիա
1990-1992    Բարսելոնի համալսարանի բջշկական ֆակուլտետ    Բարսելոն, Իսպանիա
1992-1996    Ժնևի համալսարանի բժշկական ֆակուկտետի կեսաքիմիայի ին-տ    Ժնև, Շվեյցարիա
2000, 2001,2002    Տեխասի համալսարանի մոլեկուլյար կենսաբանության ին-տ    Լաբբոկ, Տեխաս, ԱՄՆ

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ / ԴՈՆՈՐԸ  (նախագծի կոդը)
1990  Նախագծի անվանումը.
Գլիկոլիտիկ ֆերմենտների վերմոլեկուլային կառուցվածքի ուսումնասիրում: Եվրոպական կենսաքիմիայի միություն (FEBS)

1991, 1992    Նախագծերի անվանումներըը.  
1.    Էնոլազ-ֆոսֆոգլիցերատ մուտազ կոմպլեքսագոյացման մեխանիզմները
2.    Մարդու տրիոզոֆոսսատների նյութափոխանակության առանզնահատկությունները 
 NATO-ի գիտական բաժնի 2 դրամաշնորհ

5  թեկնածուական աշխատանքների ղեկավար:
10-ից ավելի դիպլոմային, բակալավրական և մագիստրոսական աշխատանքների ղեկավար

Պաշտպանված ատենախոսությունների /սեղմագրերի/ ցանկ
1.    Карапетян Н. Г.. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук (03.00.03), Ереван, 1986, -22 с. 
2.    Костанян А.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук (03.00.03), Ереван, 1988, -22 с. 
3.    Геворкян А  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук (03.00.03; 03.00.04), Ереван, 2001, -19 с.
4.    Հակոբյան Դ.Է.. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук (Գ.00.03), Երևան, 2006, -25 с: 
5.    ՄանուկյանԱ.Ա., Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 2010, -21 c.
6.    Առաքելով Գ.Գ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 2016, -23 c.
7.    Առաքելով Վ.Գ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 2020, -22 c.
8.    Սահակյան Հ.Կ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 2021, -22 c.

ԳԻՏԱԿԱՆ   ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Գիտական աշխատությունների ընդհանուր թիվը` 50


 

Հրապարակումների ցուցակ

 • Hakobyan, D. and Nazaryan, K., 2006. Investigation of interaction between enolase and phosphoglycerate mutase using molecular dynamics simulation. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 23(6), pp.625-633.
 • Hakobyan, D. and Nazaryan, K., 2006. Molecular dynamics simulation of interactions in glycolytic enzymes. Biochemistry (Moscow), 71(4), pp.370-375.
 • Hakobyan, D. and Nazaryan, K., 2010. Molecular dynamics study of interaction and substrate channeling between neuron‐specific enolase and B‐type phosphoglycerate mutase. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 78(7), pp.1691-1704.
 • Hakobyan D., Varzhabetyan L., Nazaryan K. Molecular dynamics of ạ-tubulin and indibulin interaction. The New Armenian Medical Journal, 2010, 4 (1), 55-56.
 • Varzhabetyan, L.R., Glazachev, D.V. and Nazaryan, K.B., 2012. Molecular dynamics simulation study of tubulin dimer interaction with cytostatics. Molecular Biology, 46(2), pp.316-321.
 • Arakelov G.G., Jahangiryan S.G., Nazaryan K.B. 2013. Influence of M694I, M695R, V744S mutations on B30.2 teriary structure and its interaction with caspase-1. Biological Journal of Armenia, 65 (Suppl.1), pp.33-34.
 • Arakelov, G.G., Osipov, O.V. and Nazaryan, K.B., 2015. Effects of M680I and M694V pyrin mutations on the tertiary structure of domain B30. 2 and its interaction with caspase-1: In silico analysis. Molecular Biology, 49(5), pp.736-741.
 • Sahakyan, H.K., Arakelov, G.G., Nazaryan, K.B., 2016. Effect of mutations and phosphorylation on pyrin structure. Biological Journal of Armenia, Volume 68, Issue 3, pp. 76-80.
 • Sahakyan, H.K., Arakelov, G.G. and Nazaryan, K.B., 2018. In silico Search for Tubulin Polymerization Inhibitors. Molecular Biology, 52(4), pp.604-608.
 • Arabyan, E., Hakobyan, A., Kotsinyan, A., Karalyan, Z., Arakelov, V., Arakelov, G., Nazaryan, K., Simonyan, A., Aroutiounian, R., Ferreira, F. and Zakaryan, H., 2018. Genistein inhibits African swine fever virus replication in vitro by disrupting viral DNA synthesis. Antiviral research, 156, pp.128-137.
 • Arakelov, G., Arakelov, V. and Nazaryan, K., 2018. Complex formation dynamics of native and mutated pyrin's B30. 2 domain with caspase‐1. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 86(6), pp.676-683.
 • Sahakyan, H., Abelyan, N., Arakelov, V., Arakelov, G. and Nazaryan, K., 2019. In silico study of colchicine resistance molecular mechanisms caused by tubulin structural polymorphism. PloS one, 14(8), p.e0221532.
 • Hakobyan, A., Arabyan, E., Kotsinyan, A., Karalyan, Z., Sahakyan, H., Arakelov, V., Nazaryan, K., Ferreira, F. and Zakaryan, H., 2019. Inhibition of African swine fever virus infeAction by genkwanin. Antiviral research, 167, pp.78-82.
 • Harutyun K. Sahakyan, Karen B. Nazaryan, Arcady R. Mushegian, and Irina N. Sorokina. Energy-dependent protein folding: modeling how a protein-folding machine may work. F1000Research 2021, 10:3 Last updated: 29 MAR 2021, PMID: 33633838
 • Samvel Sirakanyan,Erik Arabyan,Astghik Hakobyan,Tamara Hakobyan,Garri Chilingaryan,Harutyun SahakyanORCID Icon,Arsen Sargsyan,Grigor Arakelov,Karen Nazaryan,Roza Izmailyan,Liana Abroyan,Zaven Karalyan,Elina Arakelova,Elmira Hakobyan,Anush Hovakimyan,Andre Serobian,Marco Neves,João Ferreira,Fernando Ferreira &Hovakim Zakaryan A new microtubule-stabilizing agent shows potent antiviral effects against African swine fever virus with no cytotoxicity. Pages 783-796 | Received 24 Sep 2020, Accepted 09 Mar 2021, Accepted author version posted online: 12 Mar 2021, Published online: 25 Apr 2021
 • Mohammad M. Al-Sanea, Garri Chilingaryan, Narek Abelyan,Grigor Arakelov, Harutyun Sahakyan,Vahram G. Arakelov,Karen Nazaryan,Shaimaa Hussein, Gharam M. Alazmi,Haifa E. Alsharari,Waad M. Al-faraj,Faten S. Alruwaili, Nouf Q. Albilasi,Tahani S. Alsharari,Abdulaziz A. S. Alsaleh,Turki M. Alazmi, Atiah H. Almalki, Nasser H.Alotaibi & Mohamed A. Abdelgawad Identification of non-classical hCA XII inhibitors using combination of computational approaches for drug design and discovery. Scientific Reports volume 11, Article number: 15516 (2021).

Ֆայլեր