Կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոն

Բաժանմունքի մասին

Կենսաինժեներիան և կենսաինֆորմատիկան կյանքի մասին գիտությունների արագ զարգացող ոլորտներ են, որոնք կենսաբանության մաթեմատիկայի, քիմիայի, ֆիզիկայի և համակարգչային գիտության համադրություն են։
Ներկայում առկա է հսկայական ծավալի տեղեկություն, ներառյալ գենոմային, տարբեր պոպուլյացիաների նույնականացման, անհատական գենոմների, ինչպես նաև մետաբոլիկ ուղիների կարգավորման մեխանիզմներին և դրանց խաթարումներին վերաբերող տվյալներ, որոնք ունեն վերլուծության անհրաժեշտություն։ Միաժամանակ, առկա է նաև բարձր թողունակության վերլուծության մեթոդների մշակման, ինչպես նաև վաղ ախտորոշման և կանխորոշման, դեղերի թունաբանության, անհատականացված բժշկության ոլորտներում տեսական գիտելիքները կիրառող մասնագետների աճող պահանջարկ։
Կենսաինժեներիայի և կենսաինֆորմատիկայի ոլորտում ժամանակակից գիտելիքահեն կրթական ծրագրեր իրականացնելու նպատակով ՀՌՀ Կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնը ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի հետ համատեղ մշակել է համատեղ կրթական ծրագիրԿենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկամասնագիտությամբ։
 

Ծրագրեր

Դիպլոմավորված մասնագետի կրթական ծրագիր
Ամբիոնն իրականացնում էԿենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկամասնագիտությամբ կրթական ծրագիր 5 տարի տևողությամբ։ Ավարտելիս տրվում էԿենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկադիպլոմավորված մասնագետի որակավորում։

Մագիստրոսական ծրագիր
Ամբիոնն իրականացնում է 051101.14.7 Գենային ճարտարագիտությունմագիստրոսական կրթական ծրագիր։ Ծրագրի նպատակն է պատրաստել գենային ճարտարագիտության ոլորտում մրցունակ մասնագետների՝ օժտված տեսական և պրակտիկ հմտություններով։ Ուսման տևողությունը՝ 2 տարի։ 

Հետդիպլոմային կրթություն (ասպիրանտուրա)

Ընդունելությունն իրականացվում էՄաթեմատիկական կենսաբանություն, կենսաինֆորմատիկա” (03.01.09, ռուսական բաժանմունք) ևԿենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա” (հայկական բաժանմունք)։ Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի (ռուսական բաժանմունք) և 3 տարի (հայկական բաժանմունք)։
 

Менеджеры