team

Սուրեն Սամվելի Դավիթավյան

դասախոս

Նկարագիր

Կրթություն
2021- առ այսօր ՀՌՀ Ասպիրանտ - Կենսաինֆորմատիկա
2016-2021 դիպլոմավորված մասնագետ, Մասնագիտություն  Կենսաինժեներիայի և Կենսաինֆորմատիկա Հայ -Ռուսական Համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2021- առ այսօր Կենսաինֆորմատիկայի գիտահոտազոտական խումբ, ԳԱԱ ՀՀ Մոլեկուլային Կենսաբանության Ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան
2021- առ այսօր ՀՌՀ Կենսաինժեներիայի, կենսաինֆորմատիկայի և մոլեկուլային կենսաբանության ամբիոնի դասախոս

Գիտաժողովներ
Կենսատեխնոլոգիայի և առողջության միջազգային գիտաժողով 2020 հոկտեմբեր ,Երևան , Հայաստան
ՀՌՀ ամենամյա գիտաժողով Երևան, Հայաստան 2021 Ապրիլ , Երևան , Հայաստան
Լոմոնոսով 2021; Կենսաինֆորմատիկայի բաժին 2021 Մայիս

Ծրագրավորման հմտություններ
R,Python, bash

Կենսաինֆորմացիոն հմտություններ
Genome-wide
association studies
(GWAS), artificial
neural network - selforganizing
map (SOM)

Ֆայլեր