team

Վարդուհի Հայրապետյան

կ.գ.թ.

Նկարագիր

Կրթություն
(1983 - 1988) Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (բջջաբան մասնագիտությամբ)
(1978 - 1983)     Երևանի պետական համալսարան
Կենսաքիմիկոս, ուսուցիչ (դիպլոմ), (կենսաքիմիա մասնագիտությամբ)

Աշխատանքային փորձ
Մարտ 2017թ. առ այսօր  Կարմիր Բլուր Պոլիկլինիկա ՓԲԸ, բժիշկ - լաբորանտ կլինիկական ,կենսաքիմիական և իմմունոֆերմենտային  հետազոտություններ
15.հուլիս 2016թ.առ այսօր   ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ,  գիտաշխատող  գիտական հետազոտություւններ
                                               կապված տարբեր հիվանդությունների գենային մուտացիաների հետ  
01 նոյեմբեր 2000 – 05.2016թ.  Մալաթիա բժշկական կենտրոն    Լաբորատոր բաժանմունքի վարիչ    Լաբորատոր աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում
28 օգոստոս 1989 – 31 հոկտեմբեր 2000   «Բիոկոր-արմ» հայ-հունական գիտաարտադրական միավորում    Ընդհանուր կլինիկական  լաբորատորիայի վարիչ
                                                                      Լաբորատոր և գիտական հետազոտությունների իրականացում
14 սեպտեմբեր 1988 – 29 օգոստոս 1989  ԵՊՀ-ի համեմատական և էվոլուցիոն կենսաքիմիայի պրոբլեմային լաբորատորիա, Ավագ լաբորանտ  
                                                                  Գիտական հետազոտությունների իրականացում
01 օգոստոս 1983 – 25 նոյեմբեր 1983   ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մանրէաբանության ինստիտուտ  Ավագ լաբորանտ    
                                                                Գիտական հետազոտությունների իրականացում

Վերապատրաստումներ
Սեպտեմբեր-Նոյեմբեր 2018 կլինիկական բիոքիմիական և իմմունոլոգիական ախտորոշում , Երևան 
Ապրիլ-մայիս 2016    Վարակային հիվանդությունների իմմունոախտորոշում, Երևան, Հայաստան
Նոյեմբեր 2015    The Quality of Life Induced by Health. Multidisciplinary Approach, Yerevan, Armenia
Հոկտեմբեր 2014    Բժշկության արդի խնդիրներ, Վանաձոր, Հայաստան
Նոյեմբեր 2013    Актуальные вопросы диагностики в гематологии, Ереван, Армения
Սեպտեմբեր – հոկտեմբեր 2013    Նորագոյացությունների բջջաբանական ախտորոշման ընտրյալ բաժիններ, Երևան, Հայաստան
Հունիս 2012    Развитие эффективной лабораторной диагностики в концепции Sysmex, Ереван, Армения
Փետրվար 2010  Նորագոյացությունների բջջաբանական ախտորոշման ընտրյալ բաժիններ (բջջաբանների և հյուսվածքաբանների համար), Երևան, Հայաստան
Հունիս 2008    Արգանդի վզիկի պաթոլոգիայի բջջաբանական ախտորոշում (բժիշկ-լաբորատորների և բջջաբանների համար), Երևան, Հայաստան
Ապրիլ 2006    Sysmex: Ժամանակակից արյունաբանական վերլուծիչներ, Երևան, Հայաստան
Մարտ 2006    Biochemical reagents application, Yerevan, Armenia 
Սեպտեմբեր 2005    Արտամարմնային բեղմնավորման ժամանակակից խնդիրներ, Երևան, Հայաստան
Նոյեմբեր 1989    Progress Plus and Specific, Moscow, Russia


 

Հրապարակումների ցուցակ

  • Zakharyan R., Hayrapetyan V., Karapetyan L., Chavushyan A., Arakelyan A. The role of genetic polymorphism of cytochrome P450 family member in schizophrenia. European Neuropsychopharmacology 2019; 29, S454-S455
  • Zakharyan R., Chavushyan A., Hayrapetyan V., Hovhannisyan A., Khachatryan Z., Yepiskoposyan L., Arakelyan A. Analysis of genetic variants associated with antipsychotic treatment efficacy in healthy Armenian individuals. European Neuropsychopharmacology 2017; 27, S656.
  • Hayrapetyan V., Karapetyan L., Wyman R., Zakharyan R., Arakelyan A. Cystatin 3 gene rs3827143 polymorphism as a protective factor for schizophrenia. Proceedings of the 11th Student conference of RAU 2017, pp.159-165.

Ֆայլեր