research
  • 11 Ապր
  • 2022

Ապրիլի 14-ին, ժամը 15:00-ին Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում տեղի կունենա կենսաբանական չորրորդ կոլոքվիումը։

    Ապրիլի 14-ին, ժամը 15:00-ին ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում տեղի կունենա կենսաբանական չորրորդ կոլոքվիումը, զեկուցող՝ Արսեն Առաքելյան, զեկույցի թեման՝ "Գենոմիկա և կենսաինֆորմատիկա. մեծ տվյալներից դեպի հիմնարար գիտելիքներ և նորարարական մշակումներ":